Infusion Therapy for Correction of Electrolyts in Blood Plasma in Surgery Patients with Rectal Bowel Cancer After Front Resection of Lines of Line

Authors

 • Eugene Varivoda Danylo Halytsky Lviv National Medical University image/svg+xml
 • Bogdan Dzis Львівська обласна лікарня швидкої медичної допомоги
 • Bogdan Kondratsky SI "Institute of Blood Pathology and Transfusion Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"
 • Оleksandra Stasyshyn SI "Institute of Blood Pathology and Transfusion Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"
 • Valeria Krasivska SI "Institute of Blood Pathology and Transfusion Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"
 • Olga Humeniuk Lviv Medical Institute image/svg+xml https://orcid.org/0000-0002-9846-5919
 • Ihor Hayduchok Lviv Medical Institute image/svg+xml https://orcid.org/0000-0003-2897-8417
 • Mykhailo Reheda Lviv Medical Institute image/svg+xml https://orcid.org/0000-0002-1238-393X
 • Alina Tsysnetska Lviv Medical Institute image/svg+xml https://orcid.org/0000-0002-5728-3422
 • Vasil Varivoda Львівська обласна клінічна лікарня
 • Roman Dzis SI "Institute of Blood Pathology and Transfusion Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine",
 • Еugenia Karpovich Львівська обласна дитяча клінічна лікарня ОХМАДИТ

DOI:

https://doi.org/10.52914/apmp.v3i1.41

Keywords:

oncology patients with rectal cancer, anterior resection of the rectum, infusion drug Sorbilaсt, plasma electrolytes

Abstract

In 30 cancer patients with rectal cancer after anterior resection of the rectum, a clinical study of the effect of intravenous infusions of the complex drug Sorbilact multifunctional action on plasma electrolytes in operated patients in the early postoperative period. Studies have shown that intravenous infusions of Sorbilact normalize plasma electrolytes in operated patients with rectal cancer after anterior resection of the rectum in the early postoperative period. Normalization of electrolytes in blood plasma in operated patients is confirmed by the presence in the infusion of Sorbilact ions of potassium, sodium, chloru. Sorbilact infusion is recommended for widespread medical use in cancer patients with rectal cancer after anterior resection of the rectum, especially in the early postoperative period.

References

Які заходи вживає Україна для попередження та раннього виявлення онкозахворювань // МОЗ України, 04.02.2020 https://moz.gov.ua/article/news/jaki-zahodi-vzhivae-ukraina-dlja-poperedzhennja-ta-rannogo-vijavlennja-onkozahvorjuvan

Рак в Україні, 2017-2018. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби // Бюлетень Національного канцер-реєстру: Київ, 2019 - № 20 http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_20/PDF/13-str_kont.pdf

Варивончик Д.В. Професійний рак в Україні: 1992–2019 роки // Укр. журн. з проблем медицини праці, 2020. - Т. 16. №2 (63), - С. 104-114 https://doi.org/10.33573/ujoh2020.02.104 DOI: https://doi.org/10.33573/ujoh2020.02.104

Татарин Б.Б., Крижанівська А.Є., Голотюк І.С., Семенів І.П. Фактори прогнозу у хворих на рак прямої кишки // Онкологія, 2019. – Т. 21 (3) https://www.oncology.kiev.ua/article/7871/faktori-prognozu-u-xvorix-na-rak-pryamoi-kishki DOI: https://doi.org/10.32471/oncology.2663-7928.t-21-3-2019-g.7871

Ковалевська Л.М. Задворний Т.В. Малишева Т.А. Кальман С.С. Порівняння відносної експресії генів у пухлинній тканині та в сироватці крові хворих на рак // Онкологія, 2021. – Т. 23 (3) https://www.oncology.kiev.ua/article/9761/porivnyannya-vidnosnoi-ekspresii-geniv-u-puxlinnij-tkanini-ta-v-sirovatci-krovi-xvorix-na-rak. DOI: https://doi.org/10.32471/oncology.2663-7928.t-23-3-2021-g.9761

Кондрацький Б.О. Токсикологічна характеристика лактатно-сорбітолового інфузійного препарату Сорбілакт // Міжвідомчий збірник «Гематологія і переливання крові», 2010.- Вип.35.- С. 179-185.

Патент 32629 Україна, МКИ А 61 К 9/08. Комплексний інфузійний препарат «Сорбілакт». Миндюк М.В., Кондрацький Б.О., Новак В.Л., Орлик В.В., Оборін О.М. // №99074349; заявл.28.07.99; опубл. 15.02.01, Бюл.№ 1.- 2 с.

Кондрацький Б.О. Плазмозамінні препарати поліфункціональної дії: розроблення технології, лабораторно-експериментальне та клінічне обґрунтування їх застосування в трансфузіології // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Б.О. Кондрацький.- Київ.- 2011.- С. 40.

Примак С.В., Дзісь Р.П., Кондрацький Б.О. Методика застосування інфузійної терапії в онкологічних хворих на рак стравоходу після резекції стравоходу в ранньому післяопераційному періоді // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я.- Київ.-2013.- № 32.- 4 с.

Published

12-05-2022

How to Cite

Varivoda Є., Dzis Б., Kondratsky Б., Stasyshyn О., Krasivska В., Humeniuk О., Hayduchok І., Reheda М., Tsysnetska А., Varivoda В., Dzis Р., & Karpovich Є. (2022). Infusion Therapy for Correction of Electrolyts in Blood Plasma in Surgery Patients with Rectal Bowel Cancer After Front Resection of Lines of Line. Actual Problems of Medicine and Pharmacy, 3(1), 1–12. https://doi.org/10.52914/apmp.v3i1.41